Valmis materjalid

Koostanud: õpetaja Siiri Raudna

Vastandsõnade leidmine erinevates raskusastmetes.

Valmid tehtud Beeboti matid tunnis või huviringis kasutamiseks leiad digikooli ajaveebist.

Küsimused loodusest. Mõeldud 2.klassile. Sobib hästi tiimidega mängimiseks (maksimaalselt 5 tiimi).

Koostanud: Tuuli Koitjärv

Kuldvillak muusika kordamiseks. Teemad on võetud 4. klassi muusikaõpikust.

Koostanud: Anne Rätsep

Sobib kasutamiseks III-IV kooliaste.

Koostanud: Anne Rätsep

Koostatud erinevad eestikeelsed materjalid kella õppimiseks. Olemas on töölehed, mängud, slaidiettekanded ja isegi käelised tegevused. Sobib 2.-4. klassi õpilastele.

Materjalid on koostanud: Merlin Kirbits.

E-õppematerjal digitaalse jalajälje mõiste avamiseks ja praktiliste ülesannete sooritamiseks oma digitaalse jalajälje parandamise eesmärgil.

Materjali on koostanud: Geithy Plakk, Arlee Kaugemaa, Kaie Mei, Minni Paap, Kati Nõlvak.


Õpiobjekt, mis lõimib omavahel eesti keelt ja kirjandust, informaatikat ja kunsti. Õpiobjekti pikkus on 5+1 ainetundi.

Koostanud: Geithy Plakk

Mängu abil saad tundma õppida kuni 138 linnuliiki.

Kontuurkaadiharjutused riikide, pealinnade, ookeanide, lippude ja linnade kohta.