Mobiili-rakendused

Sellelt leheküljelt leiad haridusliku sisuga mobiilirakendusi. Rakendused on kategoriseeritud valdkondade kaupa. Hea ja lihtne viis otsida midagi põnevat.

Nutirakenduste ratas

Soov aidata õpetajatel süstematiseerida pedagoogika ja tehnoloogia mõisteid ja näidata, et pedagoogilised ülesanded määravad tehnoloogia kasutamist, mitte vastupidi, ajendas Allan Carringtoni töötama välja nutirakenduste ratast (ingl Padagogy Wheel).

Matemaatika

Nuputamisülesanded kujunditega

Paarismäng matemaatiliste tehete arvutamiseks.

Funktsioonide uurimine ja joonestamine.

Võrrandite uurimine. Tee pilt kirjutatud võrrandist ja mobiilirakendus näitab vastust ja lahenduskäiku.


Peastarvutamine. Võimalus valida arvuvalda.

Eesti keel

Vastandsõnade leidmine. Olemas ka veebiversioon: http://hariv.kaader.ee/vastandaja/

Testimine ja tagasisidestamine

Multimeedia