Interaktiivsed tööriistad

Veebipõhised testid

Õpilaste testimine interaktiivsete testide abil on hea ja lihtne võimalus teha tunnikontrolle või muid hindelisi ülesandeid. Testide täitmine on lihtne ning õpilaste kasutajakonto olemasolu ei ole vajalik.

Paljude võimalustega hea veebitestide koostamise keskkond. Korraga saab sama testi lahendada kuni 40-õpilast. Lisada saab pilte, videoid ja isegi matemaatilisi tehteid.

Küsimuste variante on vähem kui Classtime keskkonnas, kuid kasutamine on sama mugav. Reaalajas tulemuste nägemine. Sisselogimine läbi Google'i konto. Õpilased ei pea omama kasutajakontot.

Algklassides väga levinud õppemängude koostamise töövahend. Testid sobivad pigem viktoriinideks. Vastamine käib aja peale ning vastuse variandid kuvatakse projektoriga tahvlile, õpilastel on vastamiseks ainult nupud.

Keskkond sarnaneb Kahootile. Mugavam on õpilase liides, sest vastuste nuppude juurde ilmub ka tekst. Vastata saab ka ilma ajalise piiranguta.

Testide koostamiseks ei pea õpetaja sisse logima. Testida saab sama lingiga kuni 100 õpilast. Keskkond ei ole nii mänguline.

Ilma litsentsita versioonis saab õpetaja koostada lünkharjutusi ja teste. Õpilased ei pea vastamiseks sisse logima. Keskkond on eesti keelne ning seda on lihtne kasutada.

Interaktiivsete ülesannete loomiseks mõeldid veebitööriist. Valikus on väga palju erinevaid vorme. Valmis testi saab vitsutada veebilehele või jagada õpilastele veebilingiga.

Veebipõhiste interkatiivsete töölehtede genereerimise vahend. Laadida saab üles erinevaid failitüüpe ning nendest interaktiivseid töölehti genereerida.

Aruteludesse kaasamine interaktiivselt

Internetis leiduvate tööriistade abil on võimalik õpilastelt tagasisidet saada tunni või mõne muu olulise teema kohta näiteks klassiõhtu planeerimise kohta.

http://sisekoolitused.weebly.com/reg-vahendid-poll.html

Muuda oma tund interaktiivseks ja lase õpilastel aktiivselt aruteludes osaleda. Keskkonnas saab luua sõnapilvi, hääletusi, skaalasi, küsimusteringi ja muid reaktsioone.

Loo reaalajas sõnapilvi tagasiside saamiseks või aruteludesse kaasamiseks.

Ajurünnaku ja hääletamise tööriist. Keskkonnas saab luua lehekülje, kus osalistel on võimalus ideid ja mõtteid genereerida ning teiste mõtete poolt hääletada.

Kuulajate kaasamine interaktiivselt, suurepärane konverentsidel või koosolekutel kasutamiseks. Kuulajad saavad reaalajas küsimusi esitada. Sündmuse jooksul kogutud andmed saab komplekteerida ning neid saab analüüsida (ntks: palju oli vastajad, kuidas vastajad jagunesid, palju esitati küsimusi jne..)

Ühisprojektidega töötamiseks hea keskkond, kus saab organiseerida oma projekti. Järge pidada tehtud ja tegemata asjadel; ära jaotada iga ühe ülesanded ja hoida silma peal nende valmimisel.

Padlet on ühiskirjutamist võimaldav veebiteadetahvel, mille kaudu on lihtne teateid üles riputada, arvamusi koguda ning õppematerjale luua.

Muud leiud (töölehed, mängud, interaktiivsed harjutused)

Interaktiivsete harjutuste loomise tööriist nii õpetajatele kui ka õpilastele. Learningappsis on võimalik valida 19. erineva ülesande tüübi vahel. Vabalt saab kasutada ka teiste loodud ülesandeid. Keskkonda saab kasutada ka eesti keeles.

Interaktiivsete tundide loomine. Tasuta plaaniga saab luua 5 erinevat seina, kus saab esitlusviise vahetada. Sobib nutitahvlitele. Keskkonda on lihtne kasutada ning selle disain ja interaktiivsus muudab ülesannete loomise lõbusaks ja kergeks.

Vaata näidet loodud harjutusest.

Sobib kasutamiseks algklassides. Ei nõua sisselogimist. Valmis töölehed saab välja printida.

Kuldvillaku loomine. Ei nõua sisselogimist. Hea viis õpitu kordamiseks mängides.

Töölehtede tegemise keskkond. Nõuab õpetaja sisselogimist.

Advendikalendri tegemine (sobib jõuludeks kui ka niisama kingituseks). Sobib ka klassi kalendriks, kus igal päeval on mingi uus tegevus või mõttetera.

Saab informatsiooni erinevate lindude rände kohta ning seda teekonda kaardilt vaadata.

Veebileht, kus saab genereerida eriilmelisi tekste, nt ajaleheuudist

Joonistustest või fotodest pusle loomine

Kaardi avamine, sellele kohtade lisamine. Ülesandeks näiteks: Keila linnast erinevate kujundite leidmine.

Vaata erinevaid kunstiteoseid ja käi Google Street view-ga ajaloolistes kohtades.

Sõnad

Wordart.com

Sõnapilvede loomine teksti põhjal.

Sõnade õppimine erineval moel. Nõuab õpetaja sisselogimist.

Quizlet tööriistaga koostatud sõnakaartide kinnistamiseks mõeldud meeskonnamäng.

Õpilased saavad arvata sõnu -- küsimustele vastatakse tiimis (kõikidel on erinevad vastusevariandid).

Selle tööriistaga saab kontrollida referaate ja muid töid. Kastikesse tuleb kopeerida tekst ning siis vajutada Check Plagiarism. Tööriist näitab üks-ühele kopeeritud teksti punaselt ja muudetud teksti roheliselt. Tööriist näitab ka konkreetseid lehekülgi, kust teksti on kopeeritud.

Ristsõnade loomine

Mõistekaardi loomine - ei nõua sisselogimist

Kohtumised

Kohtumiste kokku leppimine veebitööriista abil. Sobiva kellaaja, kuupäeva leidmine/hääletus.

Keskkond videokonverentside või oma ekraanipildi filmimiseks.

Sellesisulise koolituse viis läbi ja juhendi koostas Piret Hunt.

Selle keskkonnaga saab luua esitlust, mis sisaldab nii õpetavat sisu kui ka interaktiivseid tegevusi õpilastele. Esitlust kasutades saab läbi viia terve tunni, kus õpilased on aktiivselt kaasatud.

Keila Kooli organisatsioonisisene tööriist, millega viiakse läbi distants- ja hübriidõppe tunde. Teamsis saab luua töörühmi, kus õpilaste ja õpetajate vaheline infovahetus toimub.

Rühmade genereerimine

Juhuslikke rühmade, sõnade, riikide, loomade, nimede jne genereerimise tööriist. Vali endale sobiv tööriist ja genreeri!

Tööriist, millega saab genereerida rühmi/tiime. Kasutamine ei nõua sisselogimist. Kerge kasutada. Kirjuta paremasse lahtrisse (input) sobivad nimed ja keskmises lahtris määra ära gruppide arv. Vasakusse lahtrisse tekib gruppide jaotus.Joonistamine ja kujundamine

Vabavaraline vahend koomiksite ja piltlugude koostamiseks. Ei nõua sisselogimist, palju erinevaid võimalusi, lihtne kasutada.

Google tööriist, millega saab kujundada erinevaid visuaalseid diagramme ja jooniseid. Tööriistal on erinevaid valmis vorme ja kujundeid, mida kasutada. Tasuta

E-raamatu loomise tööriist. Sobib hästi II kooliastmele, sest kasutajaliides on sõbralik ja arusaadav. Palju erinevaid võimalusi ja valmis kujundeid, mida kasutada.

E-raamatu loomise tööriist. Väga palju võimalusi ja mugav kasutajaliides, sobib väiksetele. Sisselogimine Google konto kaudu.

Registreerida saab läbi Google või Facebooki konto. Selle platvormi abil on lihtne luua erinevaid plakateid, kaarte, kutseid jms. Keskkond toimib tiri&tõmba põhimõttel, mis teeb selle väga kasutajasõbralikuks.

Logode loomine - ei nõua sisselogimist

3D-Modellleerimine

Mudeli joonestamiseks sobib ka vabavaraine Geogebra lehekülg. Mudelist saab alla tõmmata .STL faililaiendiga faili, mida saab 3D printida.

3d modelleerimine ruumiliste kujundite abil. Sobib hästi kasutamiseks algklassides või põhikooli esimeses astmes. 3D mudeleid saab luua ka ilma sisselogimiseta.